Tietosuoja

Henkilötietolain (523/1999, 10§ ja 24§) ja UE:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivä 21.9.2019

REKISTERINPITÄJÄ

Kauneushoitola Maarit
Kauppakatu 27 B, 3. krs
40100 Jyväskylä
[email protected]

Rekisterin vastuuhenkilö

Palvelun alustana toimivan tietojärjestelmän pääkäyttäjä on Pirkko Riikonen.

Rekisterin vastuuhenkilön tehtävänä on mm.:

 • Toimia tietojärjestelmän pääkäyttäjänä
 • Huolehtia, että tietojärjestelmää käytetään asianmukaisesti.
 • Tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
 • Huolehtia tietosuojauksesta.
 • Huolehtia, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja käyttäjille järjestetään riittävä koulutus.
 • Huolehtia järjestelmän ylläpitoon liittyvistä tehtävistä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Henkilötietolain 8 §: n mukaiseen asiakastietojen ylläpitoon ja käsittelyyn seuraavia tarkoituksia varten:

 • Tilausten toimitus asiakkaalle
 • Osto- ja myyntitransaktioiden toteuttaminen asiakkaan kanssa
 • Asiakkaille tapahtuva tiedottaminen
 • Asiakkaille palvelussa tapahtuva kohdennettu markkinointi
 • Asiakassuhteiden ylläpito
 • Asiakassuhteisiin liittyvä tiedonvaihto
 • Henkilöiden todentaminen


Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä

Kauneushoitola Maaritin henkilörekisteri sisältää palvelun tuottamiseksi, maksusuorituksen ja toimituksen mahdollistamiseksi ja asiakassuhteen ylläpitämiseksi tarvittavat tiedot yrityksen asiakkaista, jotka käyttävät kyseistä palvelua.

Henkilöiden ylläpidettävät tiedot ovat: nimi, osoite, puhelinnumero(t), sähköpostiosoite/-osoitteet, henkilölle tarjottavaan palveluun liittyvät mielenkiinnon kohteet sekä näiden yksityiskohtaiset tiedot, hyväksyntä suoramarkkinointiin sekä lisäksi tunnistustiedot verkkopalvelua varten. Käyttäjästä voidaan kerätä myös  muita ja kampanjakohtaisia hänen preferensseihinsä liittyviä vapaaehtoisesti täydennettäviä tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki rekisterin tiedot kerätään palvelun käyttäjiltä itseltään tai alan yhdistyksen asiakasrekisteristä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Kauneushoitola Maaritin ulkopuolelle lukuun ottamatta maksusuoritusasioinnin yhteydessä välitettäviä tietoja asiakkaan tekemästä ostotilauksesta ja mahdollisia toimitusosoitetietoja lähetysten toimitusta varten.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteri sijaitsee khmaarit.com verkkopalvelun palveluntarjoajan palvelimella olevassa tietokannassa, jonne asiattomilta pääsy on estetty sekä fyysisesti että verkon kautta. Rekisterin jäsenillä on pääsy vain omiin tietoihinsa.

Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Rekisteröityneen tiedot säilytetään sähköisessä muodossa. Tiedot hävitetään rekisteröityneen pyynnöstä.

Tiedon korjaaminen        

Järjestelmän käyttäjä huolehtii työn puolesta itse huomaamansa virheen korjaamisesta välittömästi. Rekisteröity voi esittää korjauspyynnön joko suullisesti tai kirjallisesti rekisteriasioita hoitaville henkilöille.

EVÄSTEET